Köp Svenska Akademiens ordbok

Hela verket består av 39 band från A till Ö.

Pärmar som ordboken binds in i säljs separat. Se bild.

Pris utan pärmar: 12 571 kr

Pris med pärmar men ej inbundet: 30 862 kr

Vi ombesörjer inte inbindning av verket utan hänvisar till bokbindare.
Pris för inbindning av ett band är från ca 1000 kr och för hela verket ca 40 000 kr.

Priserna är inklusive moms. Fraktavgift tillkommer.

Jag vill beställa| Avbryt